Služby

Elektromontážní práce

 • pro průmysl a stavebnictví
 • v prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, hořlavých prachů a výbušnin
 • silnoproudých a slaboproudých rozvodů
 • systémů umělého osvětlení
 • zařízení pro rozvod elektrické energie
 • systémů pro řízení technologických procesů a jejich automatizaci
 • systémů Elektrické požární signalizace
 • systémů Elektrické zabezpečovací signalizace
 • hromosvodů a zemnících sítí
 • doprovodných topných systémů
 • kabelových rozvodů NN, VN

Výroba

 • průmyslových rozvaděčů NN, VN
 • domovních a elektroměrových rozvaděčů
 • staveništních rozvaděčů
 • zásuvkových skříní
 • rozvaděčů pro Měření a regulaci

Projekční práce

 • silnoproudých a slaboproudých rozvodů
 • zařízení pro automatizaci a řízení technologických procesů
 • osvětlovacích systémů

Revize elektrických zařízení

Servisní a poradenskou činnost

Opravy a údržbu elektrických zařízení

Výroba rozvaděčů NN

V oblasti výroby je firma zaměřena na kusovou výrobu průmyslových rozvaděčů a to jak pro vlastní montáže, tak na prodej. Sortiment zahrnuje především skříňové rozvaděče silnoproudu pro vybavení rozvoden NN a rozvaděče MaR pro průmyslovou automatizaci /vzduchotechnika, kotelny/. Prosazujeme náhrady samostatných spínacích prvků programovatelnými logickými moduly, které dovedou nahradit složitá elektrická zapojení programovým vybavením modulu a vedou k automatizaci technologických celků. Výhodou tohoto řešení v případě potřeby změn je pouze úprava SW. Pro poměrně jednoduché aplikace používáme například programovatelné moduly firmy SIEMENS.

Provedení rozvaděčů vychází z potřeb a přání zákazníků. Pro výrobu skříňových rozvaděčů používáme unifikovanou řadu výrobků firmy Spálovský a.s – Zdounky nebo Schrack, pro náročnější zákazníky např. rozvaděčové systémy firmy HAGER.

tvorba webových stránek Lookdesign